DESIGNER

设计大师

周鲲

【设  计 师】:周鲲
【职       位】:成都尚层装饰主创设计师
【个人简历】:注册高级住宅室内设计师
                        注册中国装饰协会装饰专业助理工程师
【历获奖项】:2010年全国室内空间设计师大赛奖
                        2010年中国室内设计大奖最佳别墅设计
                        2011年IDEA奖年度优秀室内空间设计
                        2013年第二届筑巢大赛奖
                        2014年中国室内设计年度-金堂奖
【优秀作品】:汇景新城、南湖半山豪庭、鸿禧华庭、凤凰城、保利锦江里、天鹅湖花园、黄龙溪谷、棠湖泊林城、棠湖泊林城

个人案例 CASE
设计理念 DESIGNER
电话咨询

400-838-8018