DESIGNER

设计大师

王凯

【设  计 师】:王凯
【职       位】:成都尚层装饰主创设计师
【设计理念】:设计犹如作曲,不同的空间用不同的材料进行组合搭配。让人在欣赏作品的同时就像在听一首美妙的曲调,而不是杂七杂八的噪音。
【行业资质】:国家注册建筑装饰设计师
                        IFDA亚太室内设计协会会员
                        2011年亚太成都赛区第三名
                        2012年成都IFDA亚太室内设计铜奖和银奖
                        2012年“八”博摄影优秀作品奖
                        2013年金全国金堂奖优秀作品奖
【教育背景】:毕业于湖南师大环境艺术系
                        进修江西丰良美术学院手绘专业
【设计作品】:牧马山·蔚蓝卡地亚麓山国际棠蓉园

个人案例 CASE
设计理念 DESIGNER
电话咨询

400-838-8018